Pocity v mlze

Pocity v mlze
Pocity v mlze

Pocity v mlze

Vyjádření prázdna, nejistoty, napětí, prostoru bez horizontu, bez střídání dne a noci. Poodří, Česká Republika, 2008.