Peřeje na Odře

Peřeje na Odře
Peřeje na Odře

Peřeje na Odře

Drobné peřeje odrážejí barvu jasné oblohy a vysokého břehu meandrujicí řeky Odry nasvětleného zapadajícím sluncem. Díky tomu vznikla nádherná kombinace komplementárních barev - oranžové a modré - a tvarů rychle tekoucí vody. Můj odkaz k impresionismu. Snímek byl pořízen v CHKO Poodří, Česká republika, 2012. 

Zatopená mýtina
Beskydy v mlze
Rameno Moravy
Tolkienův les
Jesenické hvozdy
Večer na kraji lesa
Pyly na hladině Mechového jezírka
Stromy v chráněné krajinné oblasti
Starý les pod sněhem
Ploštice v kůře borovice
Dymnivka dutá
Mokřady u Moravy
Vodopády Bílé Opavy
Okraj lesa
Mizející les
Západ slunce v lese
Les pod sněhem z dálky
Kakost Luční
Planeta Škeble
Odra v létě
Lilie v lese
Zima na jaře
Zaplavené louky v zimě
Slimák
Zadní Beskydy v mlze
Zaplavený les po dešti
Motýl na Čantoryji
Shnilé listí pod ledem
Zázrak jara
Stulíky
Vrby v zimě
Starý les
Kosatce u Moravy
Mlhy v Podbeskydí
Louky v létě