Peřeje na Odře

Peřeje na Odře
Peřeje na Odře

Peřeje na Odře

Drobné peřeje odrážejí barvu jasné oblohy a vysokého břehu meandrujicí řeky Odry nasvětleného zapadajícím sluncem. Díky tomu vznikla nádherná kombinace komplementárních barev - oranžové a modré - a tvarů rychle tekoucí vody. Můj odkaz k impresionismu. Snímek byl pořízen v CHKO Poodří, Česká republika, 2012. 

Květenství medvědího česneku v Poodří
Jaro v Oderských vrších
Duha nad Podbeskydím
Mrazivé ráno u Odry
Stulíky v Poodří
Zlatoočka obecná
Noc v mokřadech
Po povodních
Vrby hraničních meandrů
Ledové kry na Odře
Záplavy s úplňkem
Sněženky v mechovém lese
První sněženka
Kvetoucí Moravské luhy
Lesňáček pokřovní
Mlžné ráno v lese
Stromy v předjaří
Lužní les v únoru
Sasanky
Ponurý večer
Housenka
Kněhyne z Poodří
Drabčík pobřežní
Kosatce v Moravských luzích
Únorový úplněk
Krajina domova