Peřeje na Odře

Peřeje na Odře
Peřeje na Odře

Peřeje na Odře

Drobné peřeje odrážejí barvu jasné oblohy a vysokého břehu meandrujicí řeky Odry nasvětleného zapadajícím sluncem. Díky tomu vznikla nádherná kombinace komplementárních barev - oranžové a modré - a tvarů rychle tekoucí vody. Můj odkaz k impresionismu. Snímek byl pořízen v CHKO Poodří, Česká republika, 2012. 

Odra v létě
Mizející les
Zadní Beskydy v mlze
Prales u Moravy
Shnilé listí pod ledem
Zázrak jara
Starý les
Zaplavené louky v zimě
Lilie v lese
Ploštice v kůře borovice
Spletitost stromů
Večer na kraji lesa
Stulíky
Mokřady u Moravy
Dymnivka dutá
Tolkienův les
Západ slunce v lese
Vodopády Bílé Opavy
Les pod sněhem z dálky
Jesenické hvozdy
Okraj lesa
Beskydy v mlze
Starý les pod sněhem
Rameno Moravy
Mlhy v Podbeskydí
Slimák
Planeta Škeble
Stromy v chráněné krajinné oblasti
Zaplavený les po dešti
Zatopená mýtina
Kosatce u Moravy
Zima na jaře
Vrby v zimě
Pyly na hladině Mechového jezírka