Odraz lesa

Odraz lesa
Odraz lesa

Odraz lesa

V přírodě lze jen zžídka nalézt pravoúhle struktury. To, co člověk zná pod pojmem mřížka, v přírodě téměř neexistuje. Tento snímek je malou vyjímkou. Zakalená voda dala navíc vyniknout hře světla a stínu a odrazu a v průsečících se světlými místy na hladině a odraženými nasvícenými kmeny vytváří velmi zajímavý optický efekt. CHKO Poodří, Česká republika, 2017.