Jehnědy

Jehnědy
Jehnědy

Jehnědy

Aniž bych snímek příliš desaturoval nebo zkonrastňoval v počítači, povedlo se mi zachytit tento detailní abstrktní záběr na světlem osvícené jehněd v předjaří. Je to můj odkaz k celé řadě věcí a jednoznačně můj nejoblíbenější krajinný detail, jaký jsem letos zachytil. CHKO Poodří, Česká republika, 2017.