Zaplavené louky

Zaplavené louky
Zaplavené louky

Zaplavené louky

Odra se každoročně při jarním tání vylévá ze svýho koryta a zaplavuje přilehlé louky a lesy. Nijak tím neohrožuje lidská obydlí. Právě naopak, Poodří takto zadrží spoustu vody směřující dál na Ostravu a do Polska. Tento snímek byl zachycen při západu slunce v okamžiku, kdy většina vody teprve přitékala. Strávil jsem v těch místech zhruba tři hodiny broděním, místy jsem narazil i na silný proud a půl metru hloubky. Při návratu bylo vody citelně více než když jsem na louky přicházel. Poodří, Česká republika, 2013.