Osvětlený štít

Osvětlený štít
Osvětlený štít

Osvětlený štít

Bouřkové mraky a poslední paprsky světla rozehrály divadlo na cimbuří tatranských štítů. Národní park Vysoké Tatry, Polsko, 2018.