Meandr Odry v zimě

Meandr Odry v zimě
Meandr Odry v zimě

Meandr Odry v zimě

Řeka Odra je na svém toku skrze Poodří ojedinělá svým meandrujícím korytem, zákrutěmi a slepými rameny. V České republice je dnes už jen velmi málo řek s přirozeným tokem. Většinu toků jsme silou narovnali a vyztužili betonovými panely. Bude dlouho trvat než přehodnotíme náš vztah k řekám a jejich náladám. Právě meandrující tok je jedna z nejlepších protipovodňových zábran. Narovnáním koryt si sami umocňujeme nebezpečí povodní a záplav. V Poodří se Odra vylévá se svého toku někdy i třikrát za rok, rozlije se do okolních luk a lesů a nikomu tím neškodí, právě naopak. Lidská obydlí tím nejsou dotčena a krajina se tím zavlaží na suchá letní období. Tento přirozený cyklus řeky je v měřítku naší země velmi ojedinělý a měli bychom ho chránit a učit se z něj. Návrhy na výstavbu megalomanských kanálů by měly být veřejností silně odmítnuty.