Horní tok Odry na jaře

Horní tok Odry na jaře
Horní tok Odry na jaře

Horní tok Odry na jaře

Horní tok Odry s peřejemi a neskutečnými vrbami v Oderských vrších. Toto místo není součástí chráněné krajinné oblasti ani maloplošně chráněného území. Oderské vrchy, Česká republika, 2018.