Dvě věže

Dvě věže
Dvě věže

Dvě věže

Dolní oblast Vítkovice, 2020.