Větve

Větve
Větve

Větve

Dvě větve lužního lesa připomínající rodokmeny. Poodří, Česká republika, 2014.