Tatranský lišejník

Tatranský lišejník
Tatranský lišejník

Tatranský lišejník

Vysoké Tatry, Slovensko, 2017.