Skládačka

Skládačka
Skládačka

Skládačka

Ostrava Vítkovice, Dolní oblast, 2020.